THANKS!

This page was pending since the beginning. We don’t want to forget anyone along the way, and the longer we take, the more work we accumulate, so let’s start.

As you can imagine its content doesn’t end here and it will grow with us and the journey. The acknowledgments are timeless and have no order, the facts do, and in this list we will try to add them one on top of another as we cross them along the way.

Aquesta pàgina la teníem pendent des d’un inici. No voldríem oblidar a ningú pel camí i com més triguem més feina tenim, per tant, comencem.

Com us imagineu el seu contingut no acaba aquí i anirà creixent junt amb nosaltres i el viatge. Els agraïments són atemporals i no tenen ordre, els fets sí, i en aquesta cascada els intentarem anar afegint a sobre segons ens els anem creuant.

Esta página la teníamos pendiente desde el principio. No queremos olvidar a ninguno por el camino, y cuanto más tardemos, más trabajo se nos va acumulando, por tanto, empecemos.

Como os imagináis su contenido no acaba aquí, e irá creciendo junto a nosotros y al viaje. Los agradecimientos son atemporales y no tienen orden, los hechos sí, y en esta cascada los intentaremos ir añadiendo según nos los vayamos cruzando.

Gràcies!

A l’Isidre per una samarreta i un equipament de ciclisme que no ens esperàvem ni el Guayas ni jo.
A Isidro por una camiseta y una equipación de ciclismo que no nos esperábamos ni Guayas ni yo.
To Isidre for a very cool t-shirt and a three pieces cycling suit that we were not expecting at all, neither Guayas nor I.

A l’Eleonora per la seva fortalesa i per cuidar de Juan Pablo.
A Eleonora por su fortaleza y por cuidar de Juan Pablo.
To Eleonora for her strength and for taking care of Juan Pablo.

Als desconeguts del carrer que sense pensar-ho van acostar-se a mi (Nico) quan vaig tenir l’accident amb el taxi.
A los desconocidos que sin pensarlo se acercaron a mi (Nico) cuando tuve el accidente con el taxi.
To the spontaneous people who with no hesitation helped me (Nico) when I had the accident with the taxi.

A la Noe per preocupar-se sempre per les nostres lesions, i per la nostra preparació física.
A Noe por preocuparse siempre por nuestras lesiones, y por nuestra preparación física.
To Noe for being always worried about our injuries and our physical fitness.

A la Vero (i el Rossunyol) per una confiança –i paciència– infinita com matins, mig dies, tardes, vespres, nits i matinades hem compartit al seu pis (i les que encara estan per venir!).
A Vero (y Rossunyol) por una confianza –y paciencia– infinita como mañanas, medios días, tardes, noches y madrugadas hemos compartido en su piso (¡y las que aún están por venir!).
To Vero (and Rossunyol) for her infinite trust (and patience!), as large as the countless mornings, middays, evenings and nights that we have shared at her place (and for all those that are yet to come!).

A l’Anna per deixar-nos les seves alforjes sense ni pestanyejar.
A Anna por dejarnos sus alforjas sin pestañear.
To Anna for letting us her saddlebags without even blinking.

Al Campre per oferir rutes amb paella per Collserola i Ribes de Freser.
A Campre por ofrecernos rutas con paella por Collserola y Ribes de Freser.
To Campre for offering us cycling routes with paella arround Collserola and Ribes de Freser.

A la Martita per un quilo de gòfio inesperat.
A Martita por un kilo de gofio inesperado.
To Martita for one unexpected kilo of gofio.

A la Núria i en Juqui per deixar-nos entrar a casa seva.
A Núria y Juqui por dejarnos entrar en su casa.
To Núria and Juqui for letting us enter to their home.

Al Teno per deixar-nos un GPS i per posar una mica de sensata i fraternal preocupació als nostres cossos.
A Teno por dejarnos un GPS y por poner un poco de sensata y fraternal preocupación en nuestros cuerpos.
To Teno for leaving us a GPS and add some prudent and fraternal concern in our bodies.

A la Míriam per fer-nos veure que ja era temps de posar-nos els neoprens.
A Míriam por hacernos ver que ya era hora de ponernos los neoprenos.
To Míriam for making us realised that it was time to put on our wetsuits.

Al Juan Pablo per compartir les seves tips de ciclista (alçada selló, Kommot, etc…) i per també oferir-nos material.
A Juan Pablo por compartir sus tips de ciclista (altura de sillín, Kommot, etc…) y por ofrecernos material.
To Juan Pablo for sharing his cycling tips (saddle height, Kommot, etc…) and offering also spare material.

Al Pedro per confiar i voler sumar-se al viatge.
A Pedro por confiar y querer susmarse al viaje.
To Pedro for his trust on us and sign up to take part in the trip.

A la Maria. I aquí ens quedem curts. I molt.
A Maria. Y aquí nos quedamos cortos. Y mucho.
To Maria. And here we fall short (and a lot).

A la Lluïsa i el Lluís, mare i tiet de la Vero, que mitjançant desplegament familiar coordinat ens van rescatar in-extremis de continuar fent la ruta Barcelona – Palamós encara més llarga del que ja la estàvem fent.
A Lluïsa y Lluís, madre y tío de Vero, que mediante un despliegue familiar coordinado nos rescataron in-extremis de continuar haciendo la ruta Barcelona – Palamós aún más larga de lo que ya la estábamos haciendo.
To Lluïsa and Lluís, Vero’s mother and uncle, who, through a coordinated family plan, rescued us in-extremis from continuing making the route Barcelona-Palamós even longer than what we were doing it.

A tot l’equip familiar desplegat a Tenerife pels quilos de gófio i paltas que han creuat el mar fins a nosaltres.
A todo el equipo familiar desplegado en Tenerife por los kilos de gofio y aguacates que han cruzado el mar hasta nosotros.
To all the family team in Tenerife for all the kilos of gofio and avocados that have crossed the sea to reach our tables.

A les sortides socials de Velodrom Studio. En un principi no estava del tot clar, però amb la distància crec que els hi devem saber què vol dir exactament pedalejar a 22 km/h quan viatges per la carretera, com fer-ho bé i els beneficis d’això.
A las salidas sociales de Velodrom Studio. En un principio no estaba del todo claro, pero con la distancia creo que les debemos saber qué quiere decir exactamente pedalear a 22 km/h cuando viajas por carretera, como hacerlo bien y los beneficios de hacerlo así.
To Velodrom Studio and its social bike rides. At first it wasn’t clear to us, but at the distance, I think we owe them to know what’s the real meaning of cycling at 22 km/h when you go by road, how to do it well and the benefits of doing it that way.

A l’Óscar per portar-nos per primer cop en bici més enllà del Besòs.
A Óscar por llevarnos por primera vez en bici más allá del Besós.
To Óscar for guiding us by the first time beyond El Besós.

A John Hayes per compartir amb nosaltres impressions i el mapa de ruta i etapes que va realitzar durant el seu viatge en bicicleta de Montpellier a Brighton.
A John Hayes por compartir con nosotros impresiones y el mapa de ruta y etapas que realizó durante su viaje en bicicleta de Montpellier a Brighton.
To John Hayes for sharing with us his thoughts and the route map he followed during his bike ride from Montpellier to Brighton.

A totes les amigues i amics més propers, la família vaja, per participar de tot allò.
A todas las amigas y amigos más cercanos, la familia vaya, por participar en todo esto.
To all the closest friends, la familia, for being part of this all.

Vinga, al Guayas per no deixar passar l’oportunitat!. Trobar –en paral·lel i sense saber-ho– el que va semblar la excusa perfecta i acceptar ser el còmplice! (vaja, que abans de proposar una idea i l’altra tots dos sabíem que la resposta de la contrapart no seria diferent a un contundent: Sí!).
Venga, a Guayas por no dejar pasar la oportunidad!. Encontrar en paralelo y sin saberlo lo que parecía la excusa perfecta y aceptar ser el cómplice! (vaya, que antes de proponer una idea y la otra los dos sabíamos que la respuesta de la contraparte no sería diferente a un contundente: Sí!)
OK, right! To Guayas for not letting the opportunity pass!. For finding –in parallel and without even imagine it– what seemed to be the perfect excuse and for accepting, with no hesitation, be the accomplice (well, before proposing one idea and the other we both knew that the response of the counterpart wouldn’t be different from a solid: Yes!).

Al Jan per explicar-me un vespre de gener, i abans de que tot allò comencés, la seva ruta en bici des d’Holanda a Barcelona. No mento si dic que l’idea de fer un ruta en bici va néixer aquí. Ara només faltava la excusa i un còmplice.
A Jan por explicarme una tarde de enero, antes de que todo esto comenzase, su ruta en bici desde Holanda a Barcelona. No miento si digo que la idea de hacer una ruta en bici nació aquí. Ahora solamente faltaba la excusa y un cómplice.
To Jan for share with me, one afternoon of January and before all this began, his bike journey from Holland to Barcelona. I don’t lie if I say that the idea of doing a bike route begun here. After this, only a good excuse and an accomplice were missing.