Fresh colada

CASTELLANO

Per una estona he desconnectat i la meva ment m’ha portat lluny de l’estèril habitació sense finestres on estem. Lluny dels seus miralls que ens dupliquen corregint el que fem. Lluny de la seva llum LED pàl·lida. Lluny dels seus 42 °C. Lluny de la seva humiditat que ens arrufa les mans. I lluny de la remor sorda, mecànica i constant del calefactor que s’encarrega de fer-nos suar i la presència del qual —junt amb la dels conductes de ventilació que folrats en un material aïllant metal·litzat recorren la sala per distribuir la seva calor— acaba per liquidar el nul misticisme que pot tenir tot això plegat.  

Tot i el cansament de la darrera hora i mitja com a conseqüència de la doble repetició de les 26 asanas per les quals hem passat, cos i ment estan completament relaxats. Des que hem finalitzat la rutina tots dos pesen lleugers sobre l’estora en la qual jec al terra en savasana. Boca per amunt i completament estès. Braços apartats del cos, palmells mirant al sostre, cames separades, peus caient cap als costats. Espatlles relaxades, cervicals esteses, barbeta buscant el pit. Ulls tancats. Silent. Immòbil. Inert.

Ara, un fil de música new age, empès per una ventolina freda i revifadora de la qual tots ens volem apropiar, es cola per la porta que roman lleugerament entreoberta des que la professora ha acabat la sessió. Avui, una melodia andina de vents de zampoña i de cordes gràcils acaronades amb el tou dels dits que mai no em posaria a casa, però que en aquest moment m’entra la mar de bé.

Els altres dies no ha estat així, però avui la calma és absoluta. I de cop, desconnecto. Surto d’aquí.

Per un instant al qual no puc posar temps —i tal com a “¿Quieres ser John Malkovich?”— ara la meva ment està veient a través de la ment d’un altre. Sóc un intrús que està de viatge i el que veig és plaent. Un record compartit que enyorava i del qual ens vam allunyar de manera abrupta fa cosa d’un mes i mig com si li tinguéssim un cert rebuig (i això, després de quatre mesos pendents únicament d’ell).

Tot una mica esfumant a negre pels cantons, la imatge m’enlluerna per la seva resplendor central: avanço surant serè sobre un llençol d’aigua pla i quiet. La brillantor del qual està únicament interrompuda per la proa blanca, allargada i estreta de la meva embarcació que la talla dibuixant, a ambdues bandes, un deixant d’estries simètriques, però alhora suficientment irregulars i singulars com per saber-se seductores i sensuals i enmig de les quals navego bressolat i protegit. No m’hi veig. No m’adono que vaig remant, però sé que ho anem fent. Avancem silenciosos, tranquils. Tot és harmònic. Tot flueix.

I aquí, de bon grat, m’hi estic una llarga estona.

Un bri de consciència em recorda que el que veig no em pertany. Vull seguir mirant per aquest espiell, estirar el moment. Però això no és quelcom que pugui controlar ni, molt menys, forçar.

De sobte, tot s’interromp i caic pesat sobre l’estora i la meva tovallola absurdament xopada per la meva suor, que la cobreix. Torno a sentir la música new age, la remor del calefactor i, ara, també, les trepitjades humides que s’enganxen al terra vinílic de falsa fusta darrere de les i dels que ja marxen de la classe. Obro els ulls i el que m’encega ara és tornar a la seva llum pàl·lida i aquesta sensació d’estar dins d’una nau espacial encallada enmig del barri de Gràcia. En Guayas i en Pedro comencen a incorporar-se també.

A la sessió d’avui no érem més que sis i ens hem passat 90 minuts sense dir res. Únicament intentant reproduir amb positures el que la professora repeteix com un mantra que costa de seguir. Concentrats en controlar la respiració (nasal) per deixar d’escopir sense raó aigua per cada porus de la pell al moment que fem esforços per flectir-nos i atansar entre si parts del nostre cos que no estan acostumades a fer-ho. Cadascuna i cadascun mirant-se fixament als ulls del seu jo duplicat en un mirall que omple tot el mur principal de la sala i el qual ens fa protagonistes. Fitant amb deteniment cada moviment per intentar corregir tot el que no està alineat com correspon i que el cos, només en banyador, del teu doble del mirall s’encarrega de deixar-t’ho en evidència.

Gasto una part important del temps intentant imaginar —per justificar-me el ser aquí— quins seran els suposats beneficis del Bikram o, altrament dit, del fer ioga dins d’una habitació a més de 40 °C durant noranta minuts. Recent acabada la classe no trec res en net. El cap em va lent i tinc el cos dolorit. Deixo de pensar. Encara jec en savasana. Silenciós, tranquil. Tot és harmònic. Tot flueix. Serà que tota la classe és només per arribar a aquest moment.

“… per tal que el fet més banal esdevingui una aventura, cal —i això és prou— que hom es posi a contar-lo.” vaig subratllar en un llibre l’altre dia.

Tal vegada és cert.

Ara toca recollir i plegar.

Captura de pantalla 2018-08-02 a les 9.42.43_CUT
Podeu fer mates: són quilograms (abans i després de la hora i mitja de Bikram de fa dues setmanes).
20180802_084904_CUT
La veritat, fa una any passàvem per una situació similar, però els dos quilos d’aigua els perdíem en força més que noranta minuts. Esquerra: 2,1 kg (i 2 cm!) menys després de 137 km i 6 hores de bici. Dreta: 1,1 kg oblidats pel camí després de 5,5 hores i 129 km de pedalejar.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CASTELLANO

Fresh colada

Por un momento he desconectado y mi mente me ha llevado lejos de la estéril habitación sin ventanas donde estamos. Lejos de sus espejos que nos duplican corrigiendo lo que hacemos. Lejos de su luz pálida LED. Lejos de sus 42 °C. Lejos de su humedad que nos arruga las manos. Y lejos del rugir sordo, mecánico y constante del calefactor que se encarga de hacernos transpirar y cuya presencia —junto con la de los ductos de ventilación que, forrados en un material aislante metalizado, recorren la sala para distribuir su calor— acaba por aniquilar el nulo misticismo que puede tener todo esto junto.

A pesar del cansancio de la última hora y media como consecuencia de la doble repetición de las 26 asanas por las cuales hemos pasado, mi cuerpo y mente están completamente relajados. Desde que hemos finalizado la rutina, ambos pesan ligeros sobre la esterilla en la cual estoy tendido en el suelo en savasana. Boca arriba y completamente extendido. Brazos apartados del cuerpo, palmas mirando al techo, piernas separadas, pies cayendo hacia los costados. Hombros relajados, cervicales extendidas, mentón buscando el pecho. Ojos cerrados. Silente. Inmóvil. Inerte.

Ahora, un hilo de música new age, empujado por un vientecito frío y vigorizante del cual todos nos queremos apropiar, se cuela por la puerta que permanece ligeramente entreabierta desde que la profesora ha acabado la sesión. Hoy, una melodía andina de vientos de zampoña y de cuerdas gráciles acariciadas con la yema de los dedos que nunca me pondría en casa pero que en este momento me entra la mar de bien.

Los otros días no ha sido así pero hoy la calma es absoluta. Y de golpe, desconecto. Salgo de aquí.

Por un instante al cual no puedo poner tiempo —y tal como en “¿Quieres ser John Malkovich?”— ahora mi mente está viendo a través de la mente de otro. Soy un intruso que está de viaje y lo que veo es placentero. Un recuerdo compartido que extrañaba y del cual nos alejamos de manera abrupta hace cosa de un mes y medio como si le tuviéramos un cierto rechazo (y esto, después de cuatro meses pendientes únicamente de él).

Todo un poco difuminado a negro por los bordes, la imagen me incandila por su resplandor central: avanzo flotando sereno sobre un manto de agua plano y quieto. El brillo del cual está únicamente interrumpido por la proa blanca, alargada y estrecha de mi embarcación que lo corta dibujando, a ambos lados, una estela de estrías simétricas pero a la vez suficientemente irregulares y singulares como para saberse seductoras y sensuales y en medio de las cuales navego acunado y protegido. No me veo. No me doy cuenta que voy remando pero sé que lo vamos haciendo. Avanzamos silenciosos, tranquilos. Todo es armónico. Todo fluye.

Y aquí, con agrado, estoy un buen rato.

Una brizna de conciencia me recuerda que lo que veo no me pertenece. Quiero seguir mirando por esta mirilla, estirar el momento. Pero esto no es algo que pueda controlar ni, mucho menos, forzar.

De repente, todo se interrumpe y caigo pesado sobre la esterilla y mi toalla absurdamente empapada por mi sudor, que la cubre. Vuelvo a sentir la música new age, el rugir del calefactor y ahora, también, las pisadas húmedas que se enganchan en el suelo vinílico de falsa madera detrás de quienes ya marchan de la sala. Abro los ojos y lo que me enceguece ahora es volver a su luz pálida y esta sensación de estar dentro de una nave espacial encallada en medio del barrio de Gràcia. Guayas y Pedro comienzan a incorporarse también.

En la sesión de hoy no éramos más que seis y nos hemos pasado 90 minutos sin decir nada. Únicamente intentando reproducir con posturas lo que la profesora repite como un mantra que cuesta de seguir. Concentrados en controlar la respiración (nasal) para dejar de escupir sin razón agua por cada poro de la piel mientras hacemos esfuerzos por flectarnos y acercar entre sí partes de nuestro cuerpo que no están acostumbradas a hacerlo. Cada una y cada uno mirándose fijamente a los ojos de su yo duplicado en un espejo que tapiza toda la pared principal de la habitación y que nos hace protagonistas. Escrutando con detenimiento cada movimiento para intentar corregir todo lo que no está alineado como corresponde y que el cuerpo, sólo en bañador, de tu doble del espejo se encarga de dejárte en evidencia.

Gasto una parte importante del tiempo intentando imaginar —para justificarme el estar aquí— cuáles serán los supuestos beneficios del Bikram o, dicho de otra manera, del hacer yoga dentro de un cuarto a más de 40 °C durante noventa minutos. Recién acabada la clase no saco nada en limpio. La cabeza me va lenta y tengo el cuerpo adolorido. Dejo de pensar. Todavía sigo en savasana. Silencioso, tranquilo. Todo es armónico. Todo fluye. Será que toda la clase es sólo para llegar a este momento.

“… para que el acontecimiento más trivial se convierta en una aventura, es necesario y suficiente que uno se ponga a contarlo.” subrayé en un libro el otro día.

Quizás es verdad.

Ahora toca recoger y marchar.

Captura de pantalla 2018-08-02 a les 9.42.43_CUT
Podéis hacer números: son kilogramos (antes y después de la hora y media de Bikram de hace dos semanas).
20180802_084904_CUT
La verdad, hace una año pasábamos por algo similar pero los dos kilos de agua los perdíamos en bastante más que noventa minutos. Izquierda: 2,1 kg (i 2 cm!) menos luego de 137 km y 6 horas de bici. Derecha: 1,1 kg olvidados por el camino luego de 5,5 horas y 129 km de pedalear.

One thought on “Fresh colada

 1. Hola!
  Buen relato!!! veo que ya comparten una nueva actividad!!!!
  y aquí estamos ahora con ustedes en el yoga!!!
  que no se interrumpan los relatos…., que es el beneficio paralelo!! después hacemos el libro con todos ellos!!!
  Cariños
  Lolo/Pablo

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s