I de sobte, érem els tres!

CASTELLANO

Semblava ja el conte de “Pedrito y el Lobo”. Fa temps que venia amenaçant amb un “¡Yo vengo, yo vengo!” però les setmanes i les sortides en bici anaven passant i no res.

Allò, fins dissabte.  

Sí, dissabte passat vam tornar a muntar les nostres bicis per sumar kilòmetres i experiència. ¿La novetat d’aquesta sortida?, doncs que per fi se’ns unia a cop de pedal el gran Pedro.

Entre setmana i en menys de quatre dies, en Pedro s’havia fet d’una bici, unes vambes i uns culots –tot un rècord en comparació amb nosaltres–, i a part, d’unes ganes impressionants de sortir ja a provar totes les seves noves joguines. Clarament no el podíem defraudar al temps que teníem la responsabilitat de fer-li veure que això és un projecte –ehem– seriós.

Pot semblar que no però entre una cosa i un altra els dies passen ràpid i darrerament amb prou intensitat, més encara quan ens apropem al cap de setmana. Arribats a divendres amb el Guayas encara no teníem clara amb quina ruta iniciaríem a en Pedro i per anar un mica de segur vam dir: “OK, vamos hasta Mataró que son unos 30 km, hacemos 20 km más y regresamos a Barcelona haciendo unos 100 km en total”. Semblava correcte i una ruta ja coneguda.

Vam acabar a Girona.

Fetes ja les presentacions amb la flamant nova màquina de matar de en Pedro, aquest cop –i superant el nostre registre anterior– a les 11:30 h (!) tots tres iniciàvem la nostra passejada per la platja.

Més preocupats per resoldre –o entendre– qüestions astronòmiques avançàvem a ritme dominguero pels passeigs del Maresme fins que, de cop i volta i ja entrats a la N-II, anàvem a roda d’un desconegut. Les promeses fetes a en Pedro d’anar a uns 22 – 25 km/h es van esfumar ràpid i sense voler-ho ara marxàvem a uns 32 i més km/h arribant fins i tot a un pic d’uns 42 km/h. Si nostra era la sorpresa –perquè en pla allò era tot un rècord– ni imagino el que passava pel cap del nostre nouvingut (potser, semblant al que ens va passar a nosaltres amb els amics de Velodrom Studio). Dit sigui que el Pedro no és un desconegut en travessies en bici i més CV que nosaltres l’home en té.

Així, amb tot tres aguantat el tipus en silenci vam mantenir un pilot compacte i ràpid fins a Mataró.

Si ens cenyíem al pla original, ara només calia fer uns 20 km més fins a Sant Pol de Mar o Calella i tornar. Però no. Sentint-se bé i fort, teníem a en Pedro a la cresta de l’ona i clarament animat pels reiteratius cartells de la carretera va deixar anar un: “¿¡Y si vamos a Girona!?”. Impossibilitats de trobar argument vàlid per refutar tal oferiment, no hi havia res a discutir: A Girona els passatges!.

La resta del recorregut us la deixo en imatges perquè va estar realment entretinguda.

WhatsApp Image 2017-04-11 at 10.07.27_MOD
Primer de tot, un parèntesi: La màquina de matar de en Pedro.
WhatsApp Image 2017-04-11 at 10.07.29_MOD
S’ha de dir que en comptes de regatejar –no és pas el seu estil– es va veure forçat a “demanar un descompte”. Una cosa molt diferent.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.24 (3)
“Choripán” a la paradeta Lo de Jorge, un food-truck uruguaià aparcat a peu de carretera (a mig camí entre Canet i Sant Pol de Mar) i al que el Guayas ja l’havia posat l’ull el primer cop que vam passar per aquí de camí a Ca la Vero. Aquesta vegada la parada era obligada.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (1)
Bany a Sant Pol de Mar davant de l’insistència de en Pedro.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (2)
“Verano Azul” i panoràmiques vistes.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (6)
Parada tècnica per recuperar l’aire al km 65. En Guayas ja ho sabia però aquí jo em vaig assabentar que “aquell soroll” no era la cadena de la bici de en Pedro sinó, i d’acord a les seves pròpies declaracions, una depurada “tècnica de respiració esportiva” que ha vingut desenvolupant amb el temps. Va bé saber-ho.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 13.33.18
Una mica perduts però amb ovelles abans d’arribar a Vidreres per tornar a parar al bar “La Garrotxa” Sevilla 2 a per un entrepà de debò.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (3)
I arribada a Girona cap a les 19:00 h. Sí, encara amb llum!
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (5)
Per més d’un descuit aquí no es van enregistrar tots però els 100 km sí que els vam fer.

En total uns 100 km llargs, 8 hores de viatge i unes 4 i poc hores de bici amb una mitjana d’uns 23,5 km/h. Per on es miri, són els nostres millors registres. Queda clar llavors que en Pedro ha superat la prova amb honors i que, de fet, ens ha superat a nosaltres mateixos que quatre rodades enrere, quan allò va començar, no fèiem ni tants kilòmetres ni tant ràpid.

I sí, perquè quan diem que finalment érem els tres, no parlem d’aquesta sortida puntual. No senyor!. En Pedro ve amb nosaltres fins St. Malo, allò és: Les 11 primers jornades del viatge, 1,328 km de bicicleta o bé, i el que és el mateix, tota la ruta des de Barcelona fins al ferry per creuar el Canal de la Manxa. Si abans ja m’estranyava com és que encara no esgotàvem temes de xarrada amb el Guayas, doncs ara, festival!. Ja sabeu, no estem pas sols.

Benvingut Pedro!

I conte contat, conte acabat.
(Sopant marroquí 😉 ).––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CASTELLANO

Y de repente, ¡estábamos los tres!

Parecía ya el cuento de “Pedrito y el Lobo”. Hace tiempo que venía amenazando con un “¡Yo vengo, yo vengo!” pero las semanas y las salidas en bici iban pasando y nada.

Esto, hasta el sábado.

Sí, el sábado pasado volvimos a montar nuestras bicis para sumar kilómetros y experiencia. ¿La novedad de esta salida?, pues que por fin se nos unía a golpe de pedal el gran Pedro.

Entre semana y en menos de cuatro días, Pedro se había hecho de una bici, unas zapatillas de ciclismo y un culote –todo un récord en comparación con nosotros–, y aparte, de unas ganas impresionantes de salir ya a probar todos sus nuevos juguetes. Claramente no lo podíamos defraudar al tiempo que teníamos la responsabilidad de hacerle ver que este es un proyecto –ehem– serio.

Puede parecer que no pero entre una cosa y otra los días pasan rápido y últimamente con mucha intensidad, más todavía cuando nos acercamos al fin de semana. Llegados al viernes, con Guayas todavía no teníamos clara con qué ruta iniciaríamos a en Pedro y para ir un poco sobre seguro dijimos: “OK, vamos hasta Mataró que son unos 30 km, hacemos 20 km más y regresamos a Barcelona haciendo unos 100 km en total”. Parecía correcto y una ruta ya conocida.

Acabamos en Girona.

Hechas ya las presentaciones con la flamante nueva máquina de matar de en Pedro, esta vez –y superando nuestro registro anterior– a las 11:30 h (!) los tres iniciábamos nuestro paseo por la playa.

Más preocupados por resolver –o entender– cuestiones astronómicas avanzábamos a ritmo dominguero por los paseos del Maresme hasta que, de repente y ya entrados a la N-II, nos vimos a rueda de un desconocido. Las promesas hechas a Pedro de ir a unos 22 – 25 km/h se esfumaron rápido y sin quererlo ahora marchábamos a unos 32 y más km/h llegando incluso a un pico de unos 42 km/h. Si nuestra era la sorpresa –porque en llano aquello era todo un récord– ni imagino lo que pasaba por la cabeza de nuestro recién llegado (quizás parecido a lo que nos pasó a nosotros con los amigos de Velodrom Studio). Dicho sea que Pedro no es un desconocido en travesías en bici y con más CV que nosotros cuenta el hombre.

Así, con los tres aguantado el tipo en silencio mantuvimos un pelotón compacto y rápido hasta Mataró.

Si nos ceñíamos al plan original, ahora sólo debíamos hacer unos 20 km más hasta Sant Pol de Mar o Calella y volver. Pero no. Sintiéndose bien y fuerte, teníamos a Pedro en la cresta de la ola y claramente animado por los reiterativos carteles de la carretera soltó un: “¿¡Y si vamos a Girona!?”. Imposibilitados de encontrar argumento válido para refutar tal ofrecimiento, no había nada que discutir: ¡A Girona los pasajes!.

El resto del recorrido os lo dejo en imágenes porque estuvo realmente entretenido.

WhatsApp Image 2017-04-11 at 10.07.27_MOD
Antes, un paréntesis: La máquina de matar de Pedro.
WhatsApp Image 2017-04-11 at 10.07.29_MOD
Hay que decir que en vez de regatear –no es su estilo– se vio forzado a “pedir un descuento”. Una cosa muy diferente.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.24 (3)
“Choripán” a la picada Lo de Jorge, un food-truck uruguayo aparcado a pie de carretera (a medio camino entre Canet y Sant Pol de Mar) y al que Guayas ya le había puesto el ojo la primera vez que pasamos por aquí de camino a Ca la Vero. Esta vez la parada era obligada.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (1)
Baño en Sant Pol de Mar ante la insistencia de Pedro.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (2)
“Verano Azul” y vistas panorámicas.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (6)
Parada técnica para recuperar el aire al km 65. Guayas ya lo sabía pero aquí yo me enteré de que el “ruido aquel” no era la cadena de la bici de en Pedro sino, y según sus propias declaraciones, una depurada “técnica de respiración deportiva” que ha venido desarrollando con el tiempo. Va bien saberlo.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 13.33.18
Un poco perdidos pero con ovejas antes de llegar a Vidreres para volver a parar al bar “La Garrotxa” Sevilla 2 a por un bocadillo de verdad.
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (3)
Y llegada a Girona hacia las 19:00 h. ¡Sí, todavía con luz!
WhatsApp Image 2017-04-09 at 10.58.25 (5)
Por más de un descuido aquí no se grabaron todos pero los 100 km sí que los hicimos.

En total unos 100 km largos, 8 horas de viaje y unas 4 y poco horas de bici a una media de unos 23,5 km/h. Por dónde se mire, son nuestros mejores registros. Queda claro entonces que Pedro ha superado la prueba con honores y que, de hecho, nos ha superado a nosotros mismos que cuatro rodadas atrás, cuando esto comenzó, no hacíamos ni tantos kilómetros ni tan rápido.

Y sí, porque cuando decimos que finalmente estábamos los tres, no hablamos de esta salida puntual. ¡No señor!. Pedro viene con nosotros hasta St. Malo, esto es: Las 11 primeras jornadas del viaje, 1,328 km de bicicleta o bien, y lo que es lo mismo, toda la ruta desde Barcelona hasta el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. Si antes ya me extrañaba cómo es que con Guayas aún no agotábamos temas de conversación, pues ahora, ¡festival!. Ya sabéis, no estamos solos.

¡Bienvenido Pedro!

Y colorín colorao’, este cuento se ha acabao’.
(Cenando marroquí 😉 ).

2 thoughts on “I de sobte, érem els tres!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s