The Ironman. Why now?

CATALÀ | CASTELLANO

Well, that’s a tricky question and it has lots of answers.

The simple one, goes like this:

In our illogical journey here, at some point during one of the uncountable and profound brainstorming sessions that Guayas and I have held while going training, we stated that before going for the Ironman we should have done, at least and by separate, one race equivalent to each of the three proves that complete an Iroman challenge.  

That is, have accomplished one competition consisting of 3.86 km swim, one long-distance bicycle challenge of 180.25 km and at least have finished a marathon (42.20 km).

Since then, time has passed and after our –ahem… questionable- performance in the cyclosportive “La Ruta Minera” last year, we consider that we have done the homework! 😀

The first of the three challenges we conquered was the swim one, then came the marathon and finally, the one hitting the road on two wheels.

Despite that not all the numbers really match (…not to mention the modality of the races), this is the sequence of events that we validate:

(…please, avoid the fact that between the first and the last one two years have passed).

Of course, before and in between there are more battles to be explained (much longer distances, reaching the 100 km run, and much faster sprints, going down the 3 minutes per km in 5 km races) but these three are the landmarks we were looking for during those first creative brainstorming sessions.

Anyways, for us the time is now.

img_2116_mod
2nd of November, 2014 – V Illes Medes – 5,2 km (open water)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CATALÀ

L’Ironman. Per què ara?

Bé, aquesta és una pregunta complicada i en té moltes respostes.

La simple, és aquesta:

Dins del nostre il·lògic recorregut fins a aquí, en algun punt d’un dels ja incomptables i profunds brainstormings que hem tingut amb el Guayas quan hem anat a entrenar, vam establir que abans d’anar a per un Ironman hauríem d’haver fet, almenys i per separat, una cursa equivalent a cadascuna de les tres proves que ho conformen.

Això és, haver realitzat una prova d’almenys 3.86 km de natació, una de llarga distància amb bicicleta de 180.25 km i haver acabat una marató (42.20 km).

Des d’ençà, el temps ha passat volant i després de la nostra –ehem… qüestionable- performance al repte cicloturista “La Ruta Minera” de l’any recent passat, considerem que ja hem fet la tasca! 😀

El primer dels tres desafiaments que vam conquerir va estar la natació, després va venir la marató i per últim, la prova en dues rodes.

I bé, malgrat que els nombres no calcin del tot (…per no dir la modalitat de les curses), aquesta és la seqüència de competicions que validem:

(…si us plau, ignorar el fet que entre el primer i l’últim repte dos anys i una mica ja han passat).

Per descomptat, abans i enmig, hi ha més batalletes per explicar (distàncies molt més llargues, arribant als 100 km corrent, i sprints molt més ràpids, baixant dels 3 minuts per km en competicions de 5 km) però els tres esmentats a dalt són les fites que buscàvem durant aquestes llunyanes i creatives primeres xarrades.

Sigui com sigui, per a nosaltres el moment és ara.

img_2116_mod
2nd of November, 2014 – V Illes Medes – 5,2 km (open water)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CASTELLANO

Un Ironman. ¿Por qué ahora?

Bueno, esta es una pregunta complicada y tiene muchas respuestas.

La simple, es esta:

En nuestro ilógico viaje hasta aquí, en algún momento durante alguno de los ya incontables y más variopinto brainstormings que hemos tenido con Guayas cuando hemos ido a entrenar, establecimos que antes de ir a un Ironman deberíamos haber realizado, por lo menos y por separado, una carrera equivalente a cada una de las tres pruebas que lo conforman.

Esto es, haber realizado una prueba de al menos 3.86 km de nado, una de larga distancia en bicicleta de 180.25 km y al menos haber acabado una maratón (42.20 km).

Desde entonces, el tiempo ha volado y luego de nuestra –ehem… cuestionable- performance en el reto cicloturista “La Ruta Minera” del año recién pasado, consideramos que ya hemos hecho la tarea! 😀

El primero de los tres desafíos que conquistamos fue el de nado, luego vino la maratón y finalmente la prueba en dos ruedas.

Y bueno, a pesar de que los números no calzan del todo (…por no decir la modalidad de las carreras), esta es la secuencia de competiciones que validamos:

(…por favor, ignorar el hecho de que entre el primer y el último reto dos años y un poco ya han pasado).

Por supuesto, entre medio y antes, hay más batallas por explicar (distancias mucho más largas, alcanzando los 100 km corriendo, y sprints mucho más rápidos, bajando de los 3 minutos por km en competiciones de 5 km) pero los tres antes mencionados son los hitos que buscábamos durante esas lejanas y creativas primeras conversas.

Sea como sea, para nosotros el momento es ahora.

img_2116_mod
2nd of November, 2014 – V Illes Medes – 5,2 km (open water)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s